Företagsinformation

Företagsnummer:

Företagsnamn: Berghiaonline LTD

Företagets registreringsnummer: 13197757

Plats för företagsregistrering: G4 Saxton, The Avenue, Leeds, LS9 8FR, Storbritannien

Storbritanniens momsnummer: 403 0506 57

Franskt momsnummer: FR 26911746493

Varifrån vi skickar:

Vi skickar till våra EU-kunder direkt från Frankrike.

Vi skickar direkt till din dörr, det tillkommer inga tullar eller extra kostnader. Vi levererar dem med alla avgifter betalda.

För att göra detta exporterar och importerar vi vår Berghia till Frankrike. Vi tar hand om alla papper och tullhandlingar. Det är därför vi har ett franskt momsnummer.

När vi har importerat Berghia till Frankrike. De är då i fri omsättning inom EU.

Vi skickar sedan direkt till dig som kund, antingen nationellt över hela Frankrike eller internationellt till länder inom EU.

Vi använder UPS som vår kurir för att underlätta detta.

Join Waitlist Following Brexit there are complications with shipping into the EU. We are currently working through these and are hopeful to be shipping again within a couple weeks. We apologise to everyone, please leave your email address below to be notified when we are able to ship again.